"Alltid på konsumentens sida"

Resursklokt

Resursklokt-en livsstil

Egentligen vet vi alla vad som behövs för att rädda jorden. Små, små resurskloka handlingar som vi utför varje varje dag är det som var och en av oss kan bidra med.

För det var ju små, små obetänksamma handlingar som drev oss dit vi är idag. Och vi KAN faktiskt ändra våra beteenden och handlingar till att bli så resurskloka som möjligt!

I köket på Oscars Källare, KSLA

När jag arbetar i köket hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) känns det extra viktigt att arbeta medvetet för en resursklok hushållning. Min gäster är de som tar hand om det mest värdefulla vi har, jorden och skogen. Då vill jag gärna servera dem mat som det finns en tanke bakom.

Jag har en massa små knep för att tillaga på ett klokt sätt och för att minska matsvinnet. Jag tänker också på att handla råvaror som bidrar till ett bibehållet naturligt kretslopp i ekosystemet.

Recept med resurskloka tips

Här i KSLA:s kokbok samlar jag recept på mat som jag tillagar i KSLA:s kök. Tanken är jag jag lägger in recept efter hand.

På köpet får du också resurskloka tips och snåltips. Samtliga recept är för tio personer, så räkna upp eller ner, beroende på hur du vill använda recepten.

»KSLA:s kokbok