"Alltid på konsumentens sida"

Resurskloka tips

Eftersom hushållen producerar mest matavfall av alla sektorer är det hemma i våra kök akuta insatser måste göras.

Enligt siffror från Naturvårdsverket 2012 kastar vi 674 000 ton hushållsavfall. Av detta är 65 procent s k nödvändigt avfall, som potatisskal och kaffesump, men hela 35 procent består av tjänliga livsmedel.

Och där tänkte jag dra mitt strå till stacken med snåltips och resursklok matlagning.

(Avdelningen fylls på kontinuerligt)

»Bröd

»Ost