Brygga kaffe

Så här brygger du kaffe i Coffe Queen.

1 Lägg ut en ren handduk och ha en ren trasa till hands.
2 Fyll kaffe i filtret och se till att filtret ligget mot hållarens kant.

3 Mät upp vatten. I en rund pumpa är det lagom upp till två fingrar.
4 Fyll vattnet i bryggaren.

5 Ta bort den färdigbryggda pumpan och ställ en tom pumpa under filtret, ifall det droppar ner på plattan.
6 Fyll termosen med kaffe och torka av med trasan.

7 Skölj pumpan och filtrer innan du brygger en ny kanna.
8 Stäng av bryggaren ifall du inte ska brygga mera kaffe.