Svenska ostar lägger vi upp på julens ostbricka på Kungl Skogs- och Lantbruksakademien. År 2023 består ostbrickan av Västerbottensost, gräddost från Glada Bonden Mejeri i Boxholm och Kvibille gräddädelost.

Gör så här

Lägg upp ostarna vackert på en bricka.