Dukning, mingel

Vi dukar upp för mingel i såväl Oscars Källare som i Donatorsfoajén.

Vi dukar upp
□ vinglas eller bubbelglas
□ skålar med rotfruktschips
□ fat med snittar och/eller krustader