Larm

Brandlarm

Om brandlarmet ljuder, hämta dina ytterkläder och lämna byggnaden via dörren mot baktrappan.
(Alternativt gå en trappa upp och lämna byggnaden via huvudingången.)
Gå till husets framsida och ställ dig på uppsamlingsplatsen vid flaggstången. Personal från KSLAs kansli prickar av dig på sin lista.

Detta gäller både vid ‘falsklarm’ och skarpt läge.

Det finns två personer som arbetar i köket som är gruppledare, Gunilla och Helen.
En av dem finns i stort sett alltid på plats i köket, undantaget tidiga mornar.
Gruppledaren har ansvaret för att se till att kökspersonalen följer reglerna vid brandlarm, och du har ansvaret för att följa deras instruktioner.

Om du är ensam i köket, lämna byggnaden genom dörren mot baktrappan (eller huvudingången), och gå till uppsamlingsplatsen.

Vattenlarm

Om vattenlarmet ljuder, gå till proppskåpet i diskrummet och stäng av ljudet.
Kontakta därefter omedelbart Roland (070 160 33 08) eller Jimmy (070 210 46 75).