Inlägg i kategorin kalamonoliver

Vi skördar ätoliver

En sorts oliver används till olja, och en annan sort används till inläggningar. När vi var i Grekland (november 2016) hade vi en nästan osannolik tur. Vi fick vara med om såväl skörd av oljeoliver som av ätoliver.

Till inlägget